Identitetskommunikation

Identitetskommunikation handler om at sætte ord på det vi ved barnet sanser.

Små børn forstår og oplever verden ved hjælp af deres mange forskellige sanser. De lærer at forstå sig selv og andre mennesker ved hjælpe af deres sanser.

Derfor er det afgørende for barnets sunde identitets udvikling, at vi sætter ord og følelser på det der skal ske eller er sket for barnet.

Det er afgørende for denne metode, at det er sandheden vi fortæller til barnet.
Hvis vi voksne ikke kan li sandheden og pynter på det, kan det skabe forvirring og mistillid i barnet. Det oplever et med dets sanser og forældre eller ander voksne fortæller at der skete noget andet. Et barn der oplever, at sandheden ændres kan udvikle en overbevisning om at det ikke kan stole på sine egne sanser og mister tilliden til sig selv og andre.

I identitetskommunikation tager forældrene/den voksne ansvar for det der er sket og skal ske.

Skriv noget om kommunikationsmodellen

Mulighed for at skrive noget om kommunikationsmodellen. Teksten står med hvid i backend, så den kan være svær at se.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Sådan bruges identitetskommunikations modellen

Modellen kan anvendes i al kommunikaiton med børn. Den vil styrke barnets tilknytning til dig og styrke barnets selvværdsfølelse.

Alt usagt binder energi i mennesker, børn er særlig udsatte, de har ikke sproget og kan ikke forklare med ord hvordan de har det, de tolker og forstår verden via deres sanser. Derfor, lad aldrig barnet alene med sine oplevelser og følelser.

Sanserne – Følelserne – Ordene – Relationerne – Nærværende samspil

Vær bevidst om, at det lille barn sanser hvordan du har det.

Ved at bruge metoden anerkender du, at barnet kan mærke det der sker i dig.

Sæt ord på de følelser der fylder i dig. (jeg tror/ved du kan mærke at mor er ked af det)

Adskil barnet fra dine følelser og oplevelser, så det ikke tager ejerskab for det der sker i dig.

(Måske bliver du også ked af det. Måske tror du det er din skyld. Det er ikke din skyld. Det handler ikke om dig. Jeg skal nok klare det. Du er lige som du skal være)