Reg. psykoterapeut og etiske regler

Foreningen af danske psykoterapeuter FaDP, er den eneste brancheforening for psykoterapeuter i Danmark, som kan registrere psykoterapeuter, der derefter kan kalde sig
reg. psykoterapeut.

Det forpligter at være reg. psykoterapeut, og jeg ser det som en af mine fornemmeste opgaver at overholde FaDP’s etiske regler. Det er vigtig for mig, at nuværende og kommende klienter kan føle sig tryg i min klinik, at det er gennemskueligt og tydeligt hvad min rolle er, og hvad der gives samtykke til.

Herunder finder du de etiske regler fra FaDP:

Etiske regler

Formål:
De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af patienter/klienter.

Etiske regler for psykoterapeuter der er medlem af FaDP:
§ 1. En psykoterapeut skal støtte en klients eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens interesser.
§ 2. Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.
§ 3. Psykoterapeuten skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten både i grupper og under supervision.
§ 4. Psykoterapeuten er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.
§ 5. Psykoterapeuten kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.
§ 7. Psykoterapeuten må ikke udnytte sin funktion som terapeut, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.
§ 8. Psykoterapeuten må ikke have intim eller privat omgang med en klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, det neutrale professionelle terapeutiske niveau skal bevares fuldt intakt også efter afsluttet behandling.
§ 9. Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle terapeutiske kontaktform ophører, eller terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har.
§ 10. Psykoterapeuten har ansvar for, at en igangværende terapi altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for terapi eller en anden terapeut.
§ 11. Psykoterapeuten har ansvar for sit faglige niveau ved at tage supervision og efteruddannelse.
§ 12. Hvis psykoterapeuten får personlige problemer, skal denne søge støtte til, hos egenterapeut og / eller supervisor vurdering af egen faglig habilitet.
§ 13. Psykoterapeuten har ansvar for at informere klienten om terapeutens etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og skal selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.
§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra foreningen.
Klage over en FaDP psykoterapeut

Det forudsættes at en klage først er stillet direkte til psykoterapeuten. Hvis ikke dette har været frugtbart er næste led at få behandlet klagen af FaDP’s etiske råd. Der kan klages over psykoterapeuter, hvis klagen omhandler psykoterapeutens virke som psykoterapeut.

Min interesse for etiske regler og dilemmaer rækker ud over min egen klinik.
Jeg er medlem af etisk råd i FaDP, der har til formål at forholde sig til og vurdere etiske forhold i forbindelse med den psykoterapeutiske branche. Læs mere om FaDP her. 

Pressemeddelelse fra FaDP 2019

” Psykoterapeuter, der er medlem af brancheforeningen FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter) kan nu give sig selv et velfortjent klap på skulderen. Den kun fem år gamle forening er nemlig i sidste uge blevet godkendt af EAP (European Association for Psycotheraphy).

Denne godkendelse er vigtig i forhold til at åbne samfundets øjne for, hvor stor gavn alle kan have af psykoterapeuter med en solid uddannelse. Dette sikres af FaDP, der er eneste brancheforening for psykoterapeuter i Danmark, som kan registrere psykoterapeuter, der derefter kan kalde sig reg. psykoterapeut.

– FaDP’s fødselsdagsgave kom tidligt i år. I vores nuværende og kommende arbejde for de danske psykoterapeuter bliver EAP en stor og gavnlig samarbejdspartner, siger Kirsa Dechlis, formand for FaDP.

EAP repræsenterer 128 organisationer (31 nationale paraplyforeninger og 17 europæiske psykoterapeutiske sammenslutninger) fra 41 europæiske lande og dermed mere end 120.000 psykoterapeuter. Baseret på “Strasbourg-erklæringen om psykoterapi i 1990” repræsenterer EAP høje videnskabeligt baserede uddannelses-standarder, og de står for en fri og uafhængig praksis for psykoterapi. Medlemskab er også åbent for individuelle psykoterapeuter.”

Du er i trygge hænder

Som uddannet og registreret psykoterapeut lever jeg selvfølgelig fuldt ud op til de gældende etiske regler. Det er din garanti for at du altid får et forløb, hvor alle retningslinjer og tavshedspligter bliver overholdt.

Hvis du vil vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig som psykoterapeut er du velkommen til at kontakte mig.