Hvad er relationsarbejde?

Vores relationer til familien, venner, kollegaer, naboer og mange andre, er med til at definere hvem vi er som menneske.

Hvem er vi uden vores relationer? Et spændende spørgsmål!

Det kræver MOD at bevare, udvikle eller afvikle sine relationer. I min måde at arbejde med realtioner tager jeg udgangpunkt i den modstand vi kan mærke ift. andres adfærd og egenskaber. Den modstand kaldes også projektioner. Jo mere du er åben og nysgerrig på dine projektioner jo større frihed kan du opnå i dit liv.

Det er min erfaring, at vores projektioner styrer og påvirker vores relationer til andre og særligt styrer den og påvirker den vores selvvurdering.

Vil du høre mere om relationsarbejde?

Vi er vigtige for hinanden – derfor skal relationerne til dem vi holder af plejes og styrkes gennem hele livet. Af og til kan det være svært at finde et fælles ståsted i forholdet til børn, familie, venner eller partner, og her kan det give god mening at få hjælp til at finde hinanden igen.

Jeg tager gerne en indledende og uforpligtende snak med dig/jer, hvor vi vender jeres situation og hvordan jeg kan hjælpe.